Nuttige links

STEM

STEM

De opleidingsvorm STEM krijgt de laatste jaren geheel terecht heel wat media-aandacht.

 

De opleiding STEM (“Science Techonolgy Engineering Mathematics”) is immers een opleidingsvorm waar veel aandacht geschonken wordt aan het ontwikkelen van 21 -eeuwse vaardigheden zoals: het zo zelfstandig mogelijk problemen leren formuleren, analyseren en oplossen, het doeltreffend informatie leren opzoeken, het experimenteren en daaruit de gepaste conclusies trekken, het in groep leren samenwerken, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, het leren werken met moderne hulpmiddelen, het gemaakte ontwerp kunnen presenteren, verdedigen, evalueren en bijsturen…

 

Het ontwerpen van een product (= “engineering”) is meestal een complex gegeven. In veel gevallen omvat STEM naast de ontwerpvaardigheden de nodige kennis en integratie van de vakken wiskunde (= “mathematics”), wetenschappen (= “science”) en technologie (= “technology”). Daarnaast wordt voor innovatieve toepassingen ook heel dikwijls een beroep gedaan op het creatieve. In dit geval spreken we van STEAM, waarbij de letter A in het woord verwijst naar “Art”.

 

Omdat we STEM binnen onze scholengemeenschap op een zo goed mogelijke wijze willen uitrollen, zijn we in de middenscholen van de groep Prizma een tweetal jaar geleden gestart met het oprichten van een STEM- team. Dit STEM- team, onder leiding van Rik Duchi (pedagogisch directeur van Campus VTI), staat in voor de realisatie en de opvolging van de verschillende STEM- projecten. Iedere middenschool staat in voor de uitwerking, evaluatie en bijsturing van meerdere STEM- projecten.

Pas nadat de projecten in de eigen middenschool zijn getest en bijgestuurd, worden ze toegepast en geëvalueerd in onze andere middenscholen. Op deze wijze kunnen op een heel snelle manier heel wat waardevolle projecten in een heel korte tijd worden uitgewerkt. Eveneens de manier van evalueren van de STEM- projecten werd in onze drie middenscholen op elkaar afgestemd. Naast het beoordelen van heel wat STEM- doelen en algemene vaardigheden wordt ook aandacht geschonken aan de zelfevaluatie door de leerlingen en aan de peerevaluatie door de medeleerlingen van de groep.

 

Enkele voorbeelden van STEM- projecten in de middenscholen zijn:

-      ontwerp en maak, in hout, je eigen stapelspel

-      ontwerp en maak een zo snel mogelijke racemobiel

-      programmeer een wagentje dat automatisch een traject kan afleggen en kan parkeren

-      ontwerp en maak en zo sterk mogelijke brug uit papier

-      maak van jouw gsm een smart microscoop

-      bouw, in groep, een volledig weerstation

-      doe onderzoek naar (de oorzaken van) zure regen

-      “the sound of music” of programmeer een eenvoudige song