Nuttige links

Praktische informatie

In de minibrochure  vindt u heel wat praktische informatie over Prizma Middenschool Izegem. U vindt er ook afspraken voor de start van het schooljaar 2020-2021.

Schooluren

’s Morgens zijn de leerlingen om 08.15 uur op de speelplaats.

’s Middags worden ze er verwacht om 13.05 uur.

Duur van een lesuur: 50’

De 32 lesuren zijn -onder voorbehoud van wijzigingen omwille van Coronamaatregelen- als volgt verdeeld:

08.25 – 09.15

eerste lesuur

13.10 – 14.00

vijfde lesuur

09.15 – 10.05

tweede lesuur

14.00 – 14.50

zesde lesuur

10.05 - 10.20

onderbreking

14.50 – 15.05

onderbreking

10.20 – 11.10

derde lesuur

15.05 – 15.55

zevende lesuur

11.10 – 12.00

vierde lesuur

 

12.00 – 13.05 middagonderbreking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 07.45 uur gaat de schoolpoort open en is er toezicht op het schooldomein.  

De school gaat uit om 15.55 uur. Na de schooluren is er geen toezicht meer voorzien tenzij voor de leerlingen die avondstudie of een andere geplande activiteit volgen.

Avondstudie

Van 16.15 tot 17.30 uur

Woensdagnamiddagstudie

 

Van 13.00 tot 15.00 uur