Nuttige links

Beste ouders,

 

Door de maatregelen i.v.m. Corona kon onze opendeurdag niet doorgaan. Daarom komen wij online uit ons kot.
Neem een kijkje via de link hieronder.
 

 

Ophalen schoolboeken schooljaar 2020-2021

Wanneer? Op woensdag 26 augustus van 12 tot 18 uur. 

 

Waar? In de sporthal. Ingang via de groene poort in de Dirk Martenslaan.

 

Beste ouders

De school neemt administratief verlof tot en met zondag 16 augustus.
Vanaf 17 augustus kunt u terug telefonisch een afspraak maken mocht u onze school willen bezoeken en/of uw zoon/dochter inschrijven. Dit kan op het nummer 051 30 42 25. We zijn vanaf 17 augustus open van 9.00 uur tot 11.30 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur. Van harte welkom!

Team Prizma Middenschool Izegem

 

 

Bekijk hier de powerpoint over de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

 

Unesco – scholen

De Prizma-scholen maken deel uit van het Unesco Associated School Project Network (ASPnet). Het verbindt scholen van over de hele wereld met elkaar rond het doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kinderen en jongeren.

Meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Ze maken de leerlingen vertrouwd met het gedachtengoed van Unesco en leren de jongeren dat ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor positieve veranderingen en kunnen bijdragen aan een veilige, verdraagzame en schone wereld.

https://www.unesco.be/nl/onderwijs

 

Wat is Unesco? Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen?

Unesco is een organisatie van de Verenigde Naties (VN) die duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog stimuleert in het onderwijs, in wetenschap, cultuur en communicatie.

De kern van Unesco is: “Omdat oorlogen beginnen in de hoofden van mensen, moeten we in de hoofden van mensen vrede opbouwen”. Dat doel wordt sinds 2015 opgedeeld in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zij vormen een mondiale agenda, die tegen 2030 de leefwereld van zoveel mogelijk mensen moet verbeteren.

https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands

 

  

 

 

 

 

Vzw HeartSaver zet zich in om zo veel mogelijk opportune scholen in Vlaanderen, die zelf geen of moeilijk HARTstarters (AED’s) kunnen financieren, te voorzien van een AED. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk van deze HARTstarters (AED’s) buiten te installeren aan de school – 24/7 toegankelijk – zodat niet alleen de school meer hartveilig wordt, maar ook de omliggende woonwijken. De locatie van de AED wordt bepaald samen met de schooldirecties. Sowieso is het prioritair dat de HARTstarter steeds binnen de schoolcampus moet kunnen gebruikt worden binnen de 3 à max. 5 minuten na de hartstilstand (hoe vroeger hoe beter)!

KnooppuntSmartschoolFacebook