Nuttige links

Tweede leerjaar A

Bij de overstap naar het tweede leerjaar A wordt het gemeenschappelijke deel op 24 lesuren gebracht. Hierdoor wordt het

keuzepakket uitgebreid naar 8 uren per week.

Als je in het eerste jaar in Latijn, STEM, moderne wetenschappen of industriële wetenschappen zat, groei je door naar de

gelijknamige basisoptie in het tweede jaar.

Zat je in de nijverheidstechnische vorming dan kies je wellicht voor mechanica-elektriciteit of voor bouw- en houttechnieken.

Zat je in een combinatie met sociale en technische vorming, creatie en vormgeving of handel dan kun je kiezen om door te

stromen naar één van de gelijknamige basisopties. Jouw belangstelling bepaalt wat het uiteindelijk wordt.

Wie in de loop van het eerste jaar ontdekt dat zijn interesses sterk veranderd zijn of dat de richting te zwaar is, kan een totaal

nieuwe keuze maken. Je blijft meestal dezelfde handboeken gebruiken.