Nuttige links

 

 

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is het grootste wereldwijde scholennetwerk. Sinds 1953 verbindt dat netwerk scholen van over de hele wereld met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kinderen en jongeren. Meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.

 

  

 

 

 

 

Vzw HeartSaver zet zich in om zo veel mogelijk opportune scholen in Vlaanderen, die zelf geen of moeilijk HARTstarters (AED’s) kunnen financieren, te voorzien van een AED. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk van deze HARTstarters (AED’s) buiten te installeren aan de school – 24/7 toegankelijk – zodat niet alleen de school meer hartveilig wordt, maar ook de omliggende woonwijken. De locatie van de AED wordt bepaald samen met de schooldirecties. Sowieso is het prioritair dat de HARTstarter steeds binnen de schoolcampus moet kunnen gebruikt worden binnen de 3 à max. 5 minuten na de hartstilstand (hoe vroeger hoe beter)!

KnooppuntSmartschoolFacebook